Rozwój

Niskoemisyjne i samowystarczalne systemy energetyczne wymagają dywersyfikacji źródeł i działań w celu zapewnienia stabilnego profilu dostaw. Oferujemy analizę i optymalizację miksu energetycznego w oparciu o dedykowane narzędzia dla na nowoczesnych systemów energetycznych. Doradzamy w zakresie modeli biznesowych i rozwiązań prawnych dla planowanych inwestycji w obszarze energii elektrycznej, ciepła i innych nośników energii. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania ekonomiczne, techniczne i regulacyjne dla energetyki rozproszonej w Polsce.

Zarządzanie zasobami

Zarządzanie operacyjne i strategiczne bilansem energetycznym. W ramach usługi zarządzania bilansem dostarczamy systemy prognozowania, sterowania i komunikacji z zasobami energetycznymi typu smart smart-grid i smart-building. Nasze systemy umożliwiają optymalizację kosztów i zapewnienie bezpieczeństwa dla budynków i obszarów zasilanych OZE, kogeneracją i wyposażonych w magazyny energii.

Doradztwo regulacyjne i techniczne

Rozwiązania prawne w Polsce i na świecie zmieniają się dynamicznie. Dostarczamy specjalistyczną wiedzę i rozwiązania z obszarów:

  • systemy wsparcia (FIT, FIP, system aukcyjny, …),
  • zagadnienia z obszarów rynków energii i usług elastyczności,
  • prosumentów i społeczności energetycznych (spółdzielnie, klastry),
  • umowy PPA i linia bezpośrednia
  • opłaty sieciowe i systemowe (rynek mocy, system certyfikatów)
  • regulaminy sieciowe IRiESP i IRiESD (warunki przyłączy, wymagania techniczne instalacji)