Manifest

Planeta Ziemia nie ma już więcej czasu. 25% gatunków roślin i zwierząt jest zagrożonych wyginięciem w wyniku działalności człowieka [1]. Przekroczony został próg 1,0°C globalnego ocieplenia [2].

Wierzymy, że lokalne działania są kluczem do przeciwdziałania globalnym zmianom. Dzięki przemyślanemu wykorzystaniu lokalnych zasobów możemy zmienić strukturę miksu energii, zredukować smog i emisję CO2 zwiększyć udział lokalnych firm oraz pobudzić innowacje.

Dlatego dostarczamy światowej klasy rozwiązania i analizy umożliwiające inteligentne planowanie i zarządzanie infrastrukturą energetyczną na każdym poziomie: firmy, gospodarstwa domowego, społeczności, czy też samorządu.

Misja

  • Zrównoważony rozwój energetyki dla dobra ludzkości i planety Ziemi.

Wizja

  • Działanie poprzez technologiczne oraz procesowe innowacje w sektorze energetyki w celu zapewnienia efektywnych kosztowo, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań.
  • Dostarczanie narzędzi oraz obiektywnych analiz dla podmiotów państwowych oraz prywatnych w celu budowania świadomości o konsekwencjach tych decyzji.
  • Działanie poprzez efekt synergii pomiędzy nauką, biznesem oraz polityką.
  • Tworzenie kultury pracy, w której pracownicy są zaangażowani w realizację misji oraz mają frajdę z tworzonych rozwiązań.
[1] The global assessment report on BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES
[2] Summary for Policymakers