Ultra-szybkie prognozowanie generacji usprawni zarządzanie energią z farm fotowoltaicznych image

Ultra-szybkie prognozowanie generacji usprawni zarządzanie energią z farm fotowoltaicznych

Enercode podpisał umowę na wykonanie projektu “Ultraszybkie prognozowanie zdolności wytwórczych i regulacyjnych paneli fotowoltaicznych” ze spółką Tauron EkoEnergia. Algorytmy z obszaru sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego stanowią popularne narzędzie wykorzystywane w prognozowaniu. Komercyjnie dostępne prognozy OZE bazują na danych meteorologicznych pochodzących z numerycznych modeli prognoz pogody o przestrzennej rozdzielczości siatki rzędu kilku kilometrów (Thor). Ze swojej natury tego typu prognozy są obarczone błędem, gdyż nie są w stanie przewidzieć np. dokładnej lokalizacji chmur mającej przecież wpływ na poziom generacji.
Czytaj dalej…
Forumetr – nowa jakość w analizie publicznie dostępnych danych image

Forumetr – nowa jakość w analizie publicznie dostępnych danych

Na zlecenie Forum Energii Enercode zbudowało narzędzie do wizualizacji i analizy publicznie dostępnych danych z sektora elektro-energetycznego Forumetr. Trzymamy kciuki, że Forumetr pozwoli na dostarczenie argumentów ilościowych w dyskusjach o przyszłości polskiego sektora energetycznego. Projekt ten wpisuje się w istotny element misję Spółki jakim jest dostarczanie narzędzi oraz obiektywnych analiz dla podmiotów państwowych oraz prywatnych w celu budowania świadomości o konsekwencjach ich decyzji.
Czytaj dalej…
Umowa licencyjna z NCBJ image

Umowa licencyjna z NCBJ

Pomiędzy Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), a Spółką Enercode z.o.o. zawarta została umowa licencyjna pozwalająca Enercode na wykorzystanie oraz dalszy rozwój narzędzi wytworzonych w ramach Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych (IDEA). Jest to szeroka gama rozwiązań stosowanych zarówno w energetyce rozproszonej jak i przez operatorów sieci przesyłowych (m.in. PSE, ENTSO-E, 50 Hertz). Zawarcie umowy jest jednym z elementów realizacji misji firmy, czyli działania poprzez efekt synergii pomiędzy nauką, biznesem oraz polityką. W ramach tej misji narzędzia wypracowane przez Instytut badawczy mają szeroko służyć społeczeństwu.
Czytaj dalej…
Zefir planuje transformację energetyczną miasta Żywiec image

Zefir planuje transformację energetyczną miasta Żywiec

Narzędzie Zefir zostało wykorzystane do opracowania Antysmogowej Mapy Drogowej dla miasta Żywiec. Zadaniem narzędzia jest pomoc w wyborze najbardziej efektywnych kosztowo rozwiązań na ścieżce transformacji pozwalających spełnić wymagania środowiskowe. Z punktu widzenia misji Spółki, Zefir jest jednym z kluczowych produktów mogących, poprzez pomoc Samorządom, przyczynić się do efektywnej kosztowo transformacji energetycznej kraju. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19
Czytaj dalej…