Umowa licencyjna z NCBJ

Pomiędzy Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), a Spółką Enercode z.o.o. zawarta została umowa licencyjna pozwalająca Enercode na wykorzystanie oraz dalszy rozwój narzędzi wytworzonych w ramach Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych (IDEA). Jest to szeroka gama rozwiązań stosowanych zarówno w energetyce rozproszonej jak i przez operatorów sieci przesyłowych (m.in. PSE, ENTSO-E, 50 Hertz). Zawarcie umowy jest jednym z elementów realizacji misji firmy, czyli działania poprzez efekt synergii pomiędzy nauką, biznesem oraz polityką. W ramach tej misji narzędzia wypracowane przez Instytut badawczy mają szeroko służyć społeczeństwu. Kluczowa jest zwłaszcza możliwość wykorzystania zaawansowanych metod optymalizacyjnych stosowanych do tej pory dla dużych podmiotów z sektora energetyki na potrzeby energetyki rozproszonej.