Ultra-szybkie prognozowanie generacji usprawni zarządzanie energią z farm fotowoltaicznych

Enercode podpisał umowę na wykonanie projektu “Ultraszybkie prognozowanie zdolności wytwórczych i regulacyjnych paneli fotowoltaicznych” ze spółką Tauron EkoEnergia.

Algorytmy z obszaru sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego stanowią popularne narzędzie wykorzystywane w prognozowaniu. Komercyjnie dostępne prognozy OZE bazują na danych meteorologicznych pochodzących z numerycznych modeli prognoz pogody o przestrzennej rozdzielczości siatki rzędu kilku kilometrów (Thor).

Ze swojej natury tego typu prognozy są obarczone błędem, gdyż nie są w stanie przewidzieć np. dokładnej lokalizacji chmur mającej przecież wpływ na poziom generacji. Dla przewidywań prowadzonych w celach bilansowania handlowego taki błąd na ogół ma niewielkie znaczenie. Znaczenia nabiera on natomiast w zagadnieniach bilansowania lokalnego, gdzie w celu np. stabilizacji parametrów pracy sieci musimy w ciągu minut zmienić punkty pracy sterowalnych jednostek, tak aby zbilansować braki energii np. z wiatru, czy też ze słońca. W takich przypadkach potrzebne są dużo dokładniejsze prognozy, które są w stanie wykorzystać dane np. z lokalnych stacji metorologicznych, czy też zdjęcia nieba. Zadaniem Enercode jest dostarczenie możliwie dokładnej prognozy generacji przy wykorzystaniu asymilacji lokalnych danych pomiarowych.

Podpisana 14.06.2021 umowa przewiduje, że współpraca będzie trwała 12 miesięcy i będzie prowadzona w przy współpracy z Interdscyplinarnym Zakładem Analiz Energetycznych, NCBJ.