Zefir planuje transformację energetyczną miasta Żywiec

Narzędzie Zefir zostało wykorzystane do opracowania Antysmogowej Mapy Drogowej dla miasta Żywiec. Zadaniem narzędzia jest pomoc w wyborze najbardziej efektywnych kosztowo rozwiązań na ścieżce transformacji pozwalających spełnić wymagania środowiskowe. Z punktu widzenia misji Spółki, Zefir jest jednym z kluczowych produktów mogących, poprzez pomoc Samorządom, przyczynić się do efektywnej kosztowo transformacji energetycznej kraju.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19