Forumetr

Forumetr jest narzędziem pozwalającym na przeglądanie informacji o rynku energii elektrycznej w Polsce oraz krajach sąsiadujących. W narzędziu zawarliśmy wykresy, które pokazują dane o strukturze produkcji, zużyciu energii elektrycznej, cenach, emisjach CO₂ i wymianie transgranicznej. Celem projektu było przedstawienie w czytelny sposób danych związanych z rynkiem energii, oraz stworzenie narzędzia które będzie wspomagać pracę analityków.

Dane wykorzystywane w narzędziu bazują na informacjach znajdujących się w bazie ENTSO-E Transparency Platform. Emisje natomiast obliczane są na podstawie zebranych przez nasz zespół wskaźników dla poszczególnych źródeł energii.

Projekt powstał na zlecenie Forum Energii.

Aplikacja jest dostępna pod adresem https://forumetr.forum-energii.eu/.