Energetyka rozproszona

Naszym zdaniem przyszłość energetyki powiązana jest z czystą energią i inteligentnymi technologiami. Naszym zadaniem jest tworzenie narzędzi i usług, które umożliwiają wykorzystanie zasobów energii rozproszonej przez lokalne społeczności oraz ich udział w rynku energii.

Zaplanuj - Zefir

Transformacja energetyczna stanowi wyzwanie z wielu powodów. Zaplanowanie transformacji obszaru, takiego jak gmina, klaster, zakład przemysłowy czy nawet pojedynczy budynek wymaga wiedzy z obszarów planowania inwestycyjnego, aspektów ekonomicznych, technicznych oraz regulacyjnych dla energetyki i ciepłownictwa. Narzędzie Zefir to zaawansowany doradca, który enkapsuluje wiedzę z wielu obszarów i przedstawia receptę na optymalną przyszłość.

energy transition image

Zarządzaj - Chronos

Nowoczesne rozproszone źródła energii to często źródła odnawialne, charakteryzujące się zmiennością i częściową nieprzewidywalnością produkcji energii. System Chronos to autonomiczny sterownik źródeł, który współpracuje z licznikami energii użytkownika. System Chronos, w oparciu o własne prognozy naładuje i rozładuje magazyny energii w optymalnych momentach jak również doradzi zarządcy bardziej złożonego systemu jak zaplanować pracę swoich jednostek. System uwzględnia również obowiązujące regulacje w obszarze energetyki rozproszonej i pozwala zarządzać i fakturować nowo powstające przedsięwzięcia jak klastry energii czy spółdzielnie energetyczne.

energy transition image

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19