zefir logo

Wizualizuj swoje dane energetyczne, zdobądź niezbędne informacje do podejmowania decyzji.

Wizualizator daje możliwość atrakcyjniej graficznie reprezentacji kluczowych dla Ciebie danych. Przeprowadzi agreagację danych tak aby zaprezentować dane w formie której potrzebujesz.Ty decydujesz jakiego typu dane chcesz wizualizować. Możesz skorzystać z predefiniowanych wzorców lub zbudować swoje własne widoki. ​

screenshot

Unikalne cechy

Warstwy

Przy pomocy warstw jesteś w stanie zbudować taki widok jakiego dokładnie potrzebujesz. Podstawowy zestaw warstw masz predefiniowany, dodatkowe warstwy możesz zdefiniować samodzielnie.

Animacje

Potrzebujesz zrozumieć w jaki sposób zmieniają się parametry w zadanych okresach czasu, a może zrobić wrażenie na klientach? Nasz moduł do animacji zwizualizuje dane zgodnie z Twoimi wytycznymi.

Automatyczne kartogramy

Potrzebujesz wyrazić wartości parametrów przy pomocy kolorów, a może rozmiaru strzałek, lub wielkości czcionki? System automatycznych kartogramów dostosuje widoki przy minimum wysiłku z Twojej strony.


Dla kogo

Dla tych podmiotów które potrzebują przestrzenną wizualizację kluczowych danych technicznych oraz ekonomicznych w zakresie np. przesyłu, dystrybucji oraz produkcji energii elektrycznej.

W zakresie produkcji energii narzędzie umożliwia np. przedstawienie na mapie takich parametrów jak:\ cena energii, bilans energetyczny, produkcja energii oraz dowolnych innych zdefiniowanych przez użytkownika.

Narzędzie jest wykorzystywane w procesach polskiego Operatora Sieci Przesyłowych - PSE S.A. jak i na potrzeby analiz wykonywanych przez ENTSO-E.