zefir logo

Narzędzie do planowania i przeprowadzenia transformacji energetycznej dla samorządów i firm

System Zefir umożliwia użytkownikowi zaplanowanie optymalnej transformacji energetycznej dla danej społeczności energetycznej (na przykład miasta, dzielnicy, klastra energii, przedsiębiorstwa lub też kraju) za jednym kliknięciem. Przygotowany plan transformacji energetycznej, na przykład plan wymiany źródeł ciepła, zwiększenia penetracji OZE prowadzi do redukcji emisji szkodliwych dla zdrowia pyłów oraz gazów cieplarnianych w sposób optymalny kosztowo. System Zefir wykorzystuje zaawansowane metody obliczeniowe oraz automatyczne pozyskiwanie i analizę danych prezentowanych w dedykowanej aplikacji graficznej.​

Wiecej informacji na www.zefir.app


Unikalne cechy

Między-sektorowe rozwiązanie

Holistyczne planowanie elektryczności, ogrzewania, chłodzenia, publicznego transportu oraz gospodarowania odpadami.

Opracowywanie polityk

Możliwość automatycznego generowania dokumentacji przetargowej oraz monitorowania procesu inwestycyjnego zgodnego z zasadami lokalnymi bądź centralnymi.

Proces inwestycyjny

Zefir wytwarza rekomendacje oraz szczegółowe informacje na temat warunków zamówienia (SIWZ), która jest podstawą do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego.


Proces budowania planu transformacji

Diagram

Rys historyczny

Motywacja czyste powietrze w każdej gminie. Teraz oferta także dla firm, aby mogły osiągnąć swoje cele środowiskowe.

Finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu „Gospostrateg KlastER”.

ncbr_logo.svg logo klaster_logo.png logo

Autorzy: Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych będący częścią Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

en_ncbj_logo.png logo idea_logo.png logo

Pierwsze wdrożenie z sukcesem przeprowadzone dla jednych najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce: Żywca i Zawiercia.

zywiec_herb.svg logo zawiercie_herb.svg logo

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

W wielu przypadkach, regulacje krajowe zobowiązują gminy do tworzenia SEAP by mieć dostęp do środków UE odpowiedzialnych za zwiększanie udziału OZE i redukcji zanieczyszczeń powietrza.

System Zefir jest w stanie wspierać utworzenie planu działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP poprzez automatyzację zaawansowanych obliczeń technicznych i ekonomicznych, które aktualnie wymagają analiz. Takie rozwiązanie pozwala na tworzenie obiektywnych i odtwarzanych wyników. Dostępnych na poziomie lokalnym i łatwo monitorowanych z poziomu centralnego.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19