Zefir plans energy transformation of the town of Żywiec

The Zefir tool was used to develop the Anti-Smog Road Map for the town of Żywiec. The task of the tool is to help in choosing the most cost-effective solutions on the transformation path to meet environmental requirements. From the point of view of the Company’s mission, Zefir is one of the key products that can, by helping Local Governments, contribute to the cost-effective energy transformation of the country.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19